szkolenia dla firm

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac 2020

O szkoleniu

Wiedza

 • Przedstawienie w sposób praktyczny i kompleksowy zagadnienia związanego z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia, umów cywilnych, zasiłków oraz świadczeń wypłacanych z ZFŚS
 • Zapoznanie z zasadami wszczęcia i prowadzenia egzekucji komorniczej i administracyjne
 • Omówienie podstaw prawnych regulujących prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem potrąceń, przybliżenie zasad ich dokonywania w oparciu o realne przykłady zaczerpnięte z doświadczenia prowadzącego

Umiejętności

 • Przekazanie praktycznej wiedzy opartej na licznych przykładach oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia spraw związanych z potrąceniami to główne cel tego szkolenia
 • Case study, czyli bardzo praktyczne podejście do tematu, co oznacza analizę ciekawych przypadków ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracowników korzystających z ulgi dla młodych oraz dokonujących wpłat do PPK

Program szkolenia

I. PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ

 1. podstawy prawne dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 2. organy uprawnione do zajęcia wynagrodzenia
 3. obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 4. elementy wynagrodzenia podlegające potrąceniom i elementy wolne od potrąceń

II. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. potrącenie a odliczenie
 2. potrącenia bez zgody zatrudnionego
  • alimenty , jako szczególny i uprzywilejowany rodzaj potrąceń
  • potracenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego
  • potracenie alimentacyjne na podstawie wyroku sądu opatrzonego tytułem wykonawczym
 3. potrącenia należności innych niż alimentacyjne
 4. potrącenie z wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę
 5. odliczenia kwot wcześniej wypłaconych
 6. potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika
  • potrącenia na rzecz pracodawcy
  • potrącenia na rzecz osób trzecich
 7. zasady dokonywania potrąceń w przypadku wypłat w różnych terminach
 8. zaliczki na wynagrodzenia udzielone pracownikowi a dokonywanie potrąceń
 9. kolejność potrąceń i dopuszczalne granice
 10. wpłaty do PPK i ich wpływ na maksymalne kwoty możliwe do potrącenia

III. KWOTY WOLNE OD POTRACEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁAT DO PPK

 1. kwoty wolne od potrąceń
 2. kwota wolna od potraceń po przystąpieniu pracownika do PPK
 3. kwoty wolne od potrąceń dla osób do 26 roku życia korzystających z „ulgi dla młodych”
 4. kwoty wolne od potraceń dla osób zatrudnionych na część etatu
 5. kwoty wolne od potrąceń a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 6. kwoty wolne od potrąceń przy wypłacie wynagrodzeń za grudzień w styczniu
 7. kwoty wolne od potrąceń przy potrąceniach dobrowolnych

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ

 1. zbieg tytułów w egzekucji komorniczej, administracyjnej i komorniczo-administracyjnej – praktyczne wskazówki
 2. postępowania i obowiązki pracodawcy
 3. wypłata zawyżonego, nienależnie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia
 4. problematyka dokonywania potrąceń z ZFŚS

V. POTRĄCENIA Z ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

 1. regulacje prawne dokonywania potrąceń z zasiłków
 2. potrącenia bez zgody pracownika
 3. maksymalne granice potraceń i kwoty wolne od potraceń
 4. potracenia z zasiłków za zgodą pracownika
 5. problematyka dokonywania potrąceń, gdy pracownik w jednym miesiącu otrzymuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

VI. POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 1. podstawy prawne dokonywania potrąceń z wynagrodzenia uzyskanego przez osobę fizyczną świadczoną pracę w ramach
 2. umowy cywilnej ( umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski)
 3. zasady dokonywania potrąceń, w przypadku, gdy umowa zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się lub jedynym źródłem
 4. utrzymania zleceniobiorcy
 5. maksymalne, możliwe kwoty potrąceń
 6. kwoty wolne od potrąceń, gdy wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy cywilnej stanowi jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy
 7. kwoty wolne od potrąceń po przystąpieniu zleceniobiorcy do PPK
 8. kwoty wolne zleceniobiorcy w wieku do 26 lat – PIT „0”
 9. oświadczenie zleceniobiorcy
 10. kontrowersje wokół ustalania kwoty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń z wynagrodzenia za pracę uzyskanego na
 11. podstawie umowy cywilnej zawartej z własnym pracownikiem

VII. POTRĄCENIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS


Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci >> szkolenia wewnętrznego


O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04

Pozostałe
szkolenia
Newsletter