szkolenia dla firm

. Podatek CIT 2021 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

W trakcie szkolenia CIT 2021

 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych oraz planowanych w 2021 roku zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem – szkolenie CIT 2021 z praktykiem dla praktyków

1. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych

 • zasady opodatkowania
 • obowiązki podatnika
 • opodatkowanie dochodów komplementariusza
 • zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce – warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
 • możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021
 • kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji,
 • odliczanie strat
 • zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej, a dochody z lat poprzednich
 • czy warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną lub spółkę z o.o.

2. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych

 • spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach – warunki stosowania starych przepisów,
 • nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
 • obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania
 • przepisy przejściowe

3. Estoński CIT, nowe przepisy w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 • podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu
 • przedmiot i podstawa opodatkowania
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • stawki podatku, warunki obniżenia stawek
 • domiar zobowiązania podatkowego
 • podatek od ukrytych zysków
 • obowiązki informacyjne
 • terminy płatności ryczałtu
 • alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny – zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów
 • odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne
 • przepisy przejściowe
 • czy warto wybrać estoński CIT – zalety i zagrożenia

4. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

5. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

6. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% – podwyższenie limitu przychodów

7. Informacja o strategii podatkowej

8. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki


NASZ PARTNER


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie CIT zmiany

Terminy szkoleń

Name Position
Podatek CIT 2021 w codziennej praktyce 23.06.2021 - 23.06.2021 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter