szkolenia dla firm

. Podatek CIT 2022 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

W trakcie szkolenia CIT 2022

 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych oraz planowanych w 2021 roku zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem – szkolenie CIT 2022 z praktykiem dla praktyków

1. Przegląd ważniejszych zmian w podatkach dochodowych 2021/2022 r.

 • Polski Ład – proponowany pakiet ulg podatkowych
 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych
 • Fundacje rodzinne
 • Interpretacje 590
 • Centrum obsługi podatkowej inwestora
 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników
 • Samochody elektryczne w działalności gospodarczej (CIT)
 • Podatek u źródła (WHT)
 • Pozostałe projektowane zmiany

2. Estoński CIT w 2022 r, w tym:

 • ograniczanie barier w wyborze CIT estońskiego
 • kto może skorzystać z estońskiego CIT
 • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy
 • obowiązki przy przejściu z zasad ogólnych na tzw. CIT estoński
 • istotnie zmiany w zasadach estońskiego CIT od 1 stycznia 2022 r.

3. Minimalny podatek dochodowy, w tym:

 • podmioty zobowiązane do płacenia minimalnego podatku dochodowego
 • jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego w kolejnych latach o minimalny podatek dochodowy
 • praktyczne problemy związane z minimalnym podatkiem dochodowym

4. Ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym:

 • zmiany w zakresie ulgi B+R i IP_BOX
 • nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu (komu przysługuje, zasady korzystania, wysokość odliczenia)
 • ulga na ekspansję produktową (kto, co i na jakich zasadach może odliczyć, kalkulowanie wysokości odliczenia)
 • ulga na robotyzację (pojęcie robotyzacji, koszty kwalifikowane, wysokość i zasady odliczenia)
 • ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową (pojęcia, wydatki objęte preferencjami, wysokość odliczeń)
 • odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości (kto, kiedy i ile może odliczyć)
 • ulga na nabycie terminala płatniczego
 • ulga na wejście na giełdę (kto, kiedy i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać)

5. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe

 • Przychody z zysków kapitałowych ( kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do prawidłowego źródła przychodów, przypisanie kosztów pośrednich do właściwego źródła, różnice kursowe itp.),
 • Moment  powstania przychodów (m.in. przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, usługi wynagradzane prowizyjnie, wpłata zaliczki na poczet usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych a moment powstania przychodu podatkowego, moment powstania przychodu ze sprzedaży przez internetową platformę handlową, odszkodowania, przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych, itp.)
 • Koszty uzyskania przychodów (m.in. dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą, dokumentowanie usług niematerialnych, ujęcie wydatków w kosztach gdy nie ma faktury, kary umowne i odszkodowania oraz odsetki za opóźnienia, nietypowe wydatki w kosztach uzyskania przychodów, amortyzacja jednorazowa, zaprzestanie używania środka trwałego a jego amortyzacja, wydatki remontowe i modernizacyjne, korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych, ujawnione środki trwałe, inwestycje w obcych środkach trwałych),
 • Pracownik – koszty uzyskania przychodów w nietypowych sytuacjach, praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów, zwrot wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia, ekwiwalent za media, testy na Covid -19, maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice, prezenty od pracodawcy itp.)

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie CIT zmiany

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter