szkolenia dla firm

Bezpieczne umowy księgowe – zasady sporządzania, przykładowe zapisy chroniące księgowych

Organizacja

Cel szkolenia

Poznanie zasad konstruowania umów zarówno w biurach rachunkowych, jak i na etatach.

Zyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • o co należy zadbać przy kształtowaniu umowy z pracodawcą/klientem
 • jak można bronić się przez zarzutami ze strony obsługiwanej jednostki albo organów postępowania karnego
 • jakie są najczęstsze sytuacje, w których księgowi ponoszą odpowiedzialność na podstawie umowy
 • na co zwracać uwagę w obliczu sporu sądowego

Korzyści z udziału

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z praktykiem – doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • dyrektorzy finansowi
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – ogólne porównanie

1. Wchodzące w grę warianty i przepisy

2. Wybór najkorzystniejszego wariantu – co wziąć pod uwagę

3. Konsekwencje wyboru określonego wariantu pod kątem odpowiedzialności księgowych

4. Rodzaje umów i zasady ich zawierania, w tym wybór najkorzystniejszej formy

II. Zasady konstruowania umów wraz z przykładowymi klauzulami umownymi prezentowanymi w trakcie szkolenia

1. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy i zakresu obowiązków księgowego – jak odróżnić zakres zlecenia od dodatkowych zleceń klientów objętych dodatkowym wynagrodzeniem

2. Terminy dostarczania dokumentów – jak się zabezpieczyć przed nieterminowym dostarczaniem dokumentów przez klientów

3. Zasady kształtowania wynagrodzeń przez księgowych (ryczałt, stawki godzinowe, wynagrodzenie od wyniku, inne systemy) – jak wybrać najkorzystniejszy

4. Rodzaje dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów – jak się zabezpieczyć przed zaksięgowaniem błędnych lub niekompletnych dokumentów

5. Doradztwo podatkowe – czy księgowi mogą świadczyć takie usługi?

6. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umów

7. Przedawnienie roszczeń pracowniczych wynikających z umów

8. Tryby rozwiązania umów (np. wskutek rażącego naruszenia obowiązków przez klienta)

9. Pełnomocnictwa do umów (jakie wybrać, czy księgowy może być pełnomocnikiem ogólnym klienta)

10. Dodatkowe – istotne klauzule umowne

III. Instrumenty ochrony księgowego

1. Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego

2. Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

3. Jak się bronić przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową

4. Kary umowne w umowach księgowych- czy i kiedy stosować?

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04

Pozostałe
szkolenia
Newsletter