szkolenia dla firm

1 lipca i 1 października – zmiany VAT

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło „PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowa matryca stawek VAT

2. Nomenklatura scalona (kody CN) i PKWIU 2015

3. Obniżenie i podwyższenie stawek VAT na wybrane towary/usługi

4. WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa

 • zakres przedmiotowy
 • procedura występowania o WIS
 • moc „ochronna” WIS

5. Zmiany w VAT dotyczące importu towarów

6. Nowe zasady rozliczania VAT importowego w deklaracji zgodnie z art.33a ustawy

7. Zmiany dotyczące miejsca świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych

8. Zmiany dotyczące magazynu konsygnacyjnego w VAT (call-of stock)

9. Nowe warunki materialne zastosowanie stawki VAT 0% w transakcjach WDT

10. Zmiany dotyczące białek listy podatników VAT

 • wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR
 • jednokrotność zawiadomienia
 • zawiadomienie do US płacącego
 • biała lista a płatność mechanizmem podzielonej płatności
 • zapłata dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej
 • banków oraz SKOK-ów
 • zapłata dotycząca faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę

11. Połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT

12. Moment wejścia regulacji w życie dla wszystkich czynnych podatników VAT

13. Nowe dane podawane przez sprzedawcę i nabywcę dla poszczególnych transakcji

14. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK

15. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT, z uwzględnieniem zmian z dnia 1 kwietnia 2020 r.

16. Obowiązkowe oznaczenia GTU dla sprzedaży towarów i świadczenia usług

17. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja

18. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

19. Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi

21. Nowe pola w deklaracji VAT

22. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT

 • autokorekta JPK VAT
 • korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego
 • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej
 • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT

23. Korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie przepisów, dotycząca okresu sprzed zmiany przepisów

24. Skutki podatkowe i bilansowe otrzymania wsparcia z Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Terminy szkoleń

Name Position
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 23.09.2020 - 23.09.2020 Warszawa
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 26.10.2020 - 26.10.2020 Warszawa
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 22.09.2020 - 22.09.2020 Poznań
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 22.10.2020 - 22.10.2020 Poznań
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 21.09.2020 - 21.09.2020 Bydgoszcz
Zmiany VAT od 1 lipca i od 1 października 21.10.2020 - 21.10.2020 Bydgoszcz
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04

Pozostałe
szkolenia
Newsletter