szkolenia dla firm

SLIM VAT

O szkoleniu

Cel szkolenia

Przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących planowanych zmian w podatku VAT. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane do MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Ponadto celem szkolenia jest:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych uproszczeń w podatku VAT
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian w podatku VAT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
 • właściciele biur rachunkowych
 • księgowi
 • główni księgowi
 • kontrolerzy podatkowi
 • dyrektorzy finansowi
 • członkowie zarządu i wspólnicy spółek osobowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

1. Projekt ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wraz z planowaną datą wejścia w życie projektu

2. „Proste fakturowanie” – zmiany w zakresie faktur korygujących

 • rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus

3. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów

4. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT – podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym

5. Korzyści finansowe

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy – podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji
 • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł

6. Zmiany w procedurze TAX FREE

 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
 • wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

7. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej

8. Pozostałe zmiany


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter