szkolenia dla firm

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń

O szkoleniu

Wiedza

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń to:

 • usystematyzowanie wiedzy związanej z wynagradzaniem pracowników oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej naliczania i wypłacania innych świadczeń, które wiążą się z wykonywaniem pracy

Umiejętności

 • poprawne stosowanie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie wynagrodzeń
 • umiejętność prawidłowego kwalifikowania składników płacowych oraz naliczania świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń – szkolenie z praktykiem dla praktyków

1. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego

2. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

3. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwoty wolne i limity
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ochrony tego wynagrodzenia

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
 • umowa ze studentem
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
 • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

5. Kontrakt menadżerski – rozliczanie

6. Świadczenia finansowane z ZFŚS na liście płac

 • zwolnienia podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS

7. Świadczenia pozapłacowe

 • Komputer
 • Internet
 • Samochód
 • Transport
 • Ryczałt samochodowy
 • Mieszkanie służbowe
 • Ubiór służbowy
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Polisy na życie

8. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

9. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Które przychody wykazujemy w PIT-8C
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

Zobacz inne tematy z wynagrodzeń

> Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac 2020

> Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzeń 2020


Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Terminy szkoleń

Name Position
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 01.10.2020 - 02.10.2020 Bydgoszcz
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 19.11.2020 - 20.11.2020 Bydgoszcz
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 22.10.2020 - 23.10.2020 Katowice
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 19.11.2020 - 20.11.2020 Katowice
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 15.10.2020 - 16.10.2020 Kraków
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 26.11.2020 - 27.11.2020 Kraków
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 01.10.2020 - 02.10.2020 Łódź
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 21.10.2020 - 22.10.2020 Poznań
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 19.11.2020 - 20.11.2020 Poznań
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 08.10.2020 - 09.10.2020 Rzeszów
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 01.10.2020 - 02.10.2020 Szczecin
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 26.11.2020 - 27.11.2020 Szczecin
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 22.10.2020 - 23.10.2020 Wrocław
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 26.11.2020 - 27.11.2020 Wrocław
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 15.10.2020 - 16.10.2020 Warszawa
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 19.11.2020 - 20.11.2020 Warszawa
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04

Pozostałe
szkolenia
Newsletter