szkolenia dla firm

Czas pracy i wynagrodzenia w praktyce

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia

1. Czas pracy – pojęcie

2. Norma czasu pracy

3. Doba pracownicza

4. Systemy czasu pracy – podstawowy system, równoważny, zadaniowy, przerywany, indywidualny, weekendowy – podobieństwa i różnice

5. Okresy rozliczeniowe

6. Dokumentacja regulująca czas pracy

7. Ewidencja czasu pracy

8. Czas pracy a szkolenia

9. Czas pracy a podróż służbowa

10. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

11. Rodzaje godzin nadliczbowych i ich rekompensata

12. Praca w niedzielę, soboty i święta i ich rekompensata

13. Praca w nocy i jej rekompensata

14. Pojęcie urlopu wypoczynkowego

15. Wymiar urlopu wypoczynkowego

16. Urlop na żądanie – pojęcie i najnowsze orzecznictwo

17. Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje

18. Udzielanie urlopu pracownikowi – zasady, dokumentacja, sposoby przeliczenia

19. Czas pracy a urlop pracownika

20. Ewidencja urlopów wypoczynkowych

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter