szkolenia dla firm

Czas pracy w codziennej praktyce

O szkoleniu

Wiedza

 • usystematyzowanie wiedzy związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także wiedzy dotyczącej naliczania i wypłacania świadczeń pieniężnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy

Umiejętności

 • poprawne stosowanie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie czasu pracy
 • umiejętność prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w kontekście rekompensowania czasu pracy
 • umiejętność naliczania i wypłacania świadczeń pieniężnych bezpośrednio zależnych od czasu pracy

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, przy uwzględnieniu zarówno specyfiki zakładu pracy jak i różnych systemów i rozkładów czasu pracy
 • osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczonych praktyków

Program szkolenia

1. Czas pracy – podstawowe pojęcia

 • Systemy czasu pracy
 • Doba pracownicza i skutki podwójnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy, przypadki umożliwiające niezachowanie odpoczynku i zasady rekompensowania skróconego odpoczynku
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Praca w niedziele i święta – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna
 • Podróż służbowa, szkolenia bhp i badania lekarskie, a czas pracy

2. Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych

 • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych
 • Przekroczenie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy – zasady rekompensowania (czas wolny, dodatek do wynagrodzenia)
 • Praca w sobotę lub dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rekompensowania
 • Praca w niedziele i święta – zasady rekompensowania

3. Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

4. Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności, zwolnienia od pracy – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter