szkolenia dla firm

. Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

O szkoleniu

Wiedza

szkolenie z prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej to

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa pracy

Umiejętności

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
 • praktyczna znajomość prawa pracy niezbędna osobom pracującym w działach personalnych, kadr i księgowości oraz dla pracodawców

Adresaci

 • pracodawcy
 • pracownicy działów kadr i księgowości

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem Dokumentacja pracownicza i akta osobowe – szkolenie z praktykiem dla praktyków


I. Akta osobowe pracownika

1. Akta osobowe oraz pozostałe dokumenty pracownicze w 2023 r.

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Kwestionariusze osobowe: kandydata do pracy oraz pracownika, czy należy wciąż stosować?

4. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D

5. Katalog danych osobowych i dokumentów dot. członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne w świetle RODO

6. Monitoring w firmie – zasady stosowania oraz informowanie pracowników o monitoring

II. Obowiązująca treść wybranych dokumentów pracowniczych

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Świadectwo pracy

 • Aktualny wzór świadectwa pracy
 • Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
 • Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

III. Okresy przechowywania akt osobowych oraz pozostałych dokumentów pracowniczych

50 lub 10 lat – do których pracowników jakie stosować terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych, w tym:

 • Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej
  • w trakcie zatrudnienia
  • po zakończeniu stosunku pracy
 • Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter