szkolenia dla firm

Monitoring i kontrola pracowników w świetle RODO

O szkoleniu

Wiedza

 • zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu różnych form monitoringu i kontroli pracowników spotykanych w praktyce

Umiejętności

 • umiejętność zastosowania w praktyce rozwiązań z zakresu kontroli i monitoringu w zakładzie pracy

Adresaci

 • pracownicy działów kadr
 • kadra menedżerska
 • pracownicy ochrony
 • osoby zajmujące się monitoringiem w zakładzie pracy

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
  • zasady przetwarzania danych osobowych w świetle RODO
  • podstawowe definicje: administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający (procesor), dane osobowe,przetwarzanie danych osobowych
  • podstawy przetwarzania danych osobowych z monitoringu i kontroli
  • klauzule informacyjne
 2. Rodzaje monitoringu i kontroli w zakładzie pracy
  • monitoring a kontrola
  • monitoring i kontrola a prawo do prywatności
  • monitoring a ewidencja czasu pracy
  • monitoring pracowników i pozapracowniczy
  • zasada proporcjonalności w monitoringu
  • monitoring poczty elektronicznej
  • GPS
  • strony internetowe
  • monitoring a nagrywanie
 3. Procedura wprowadzania monitoringu – wymogi formalno-prawne i techniczne
 4. Dopełnienie obowiązków informacyjnych
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 6. Przechowywanie danych z monitoringu: gromadzenie, udostępnianie, niszczenie
 7. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 8. Orzecznictwo, kontrole i dotychczasowa praktyka
 9. Kontrola trzeźwości
 10. Kontrola środków odurzających
 11. Kontrola niezdolności do pracy pracowników
 12. Przeszukanie pracownika
 13. Kontrola czasu pracy
 14. Dane biometryczne w postępowaniach kontrolnych
 15. Odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter