szkolenia dla firm

. Praca zdalna 2023

O szkoleniu

Wiedza

Zdobycie nowej wiedzy oraz ugruntowanie wiedzy dotychczasowej niezbędnej dla prawidłowego realizowania przez pracodawców, działy HR oraz działy kadr i płac obowiązków wynikających z prawa pracy.

Umiejętności

Podniesienie kwalifikacji, kompetencji pracowników, zwiększenie stanu ich wiedzy potrzebnych do realizacji obecnych i przyszłych zadań.

Adresaci

  • pracodawcy
  • kadra kierownicza
  • pracownicy działów kadr i płac
  • pracownic działów HR

Program szkolenia

1. Nowa definicja pracy zdalnej

2. Praca zdalna z inicjatywy pracodawcy, w tym ograniczenia dot. pracy zdalnej na polecenie pracodawcy

3. Praca zdalna na wniosek pracownika

4. Kiedy pracownikowi nie wolno wykonywać pracy zdalnej

5. Grupy pracowników, którym pracodawca powinien zorganizować pracę zdalną w przypadku złożenia wniosku o taką pracę oraz sytuacje  w jakich można im odmówić

6. Praca zdalna okazjonalna

7. Praca zdalna w formie hybrydowej czy praca zdalna na stałe – wymogi formalne, różnice

8. Praca zdalna – co pracodawca ma obowiązek zapewnić wykonującym pracę zdalną, a co pracownik powinien zorganizować we własnym zakresie

9. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu pieniężnego w razie pracy zdalnej – czego dotyczy, w jaki sposób i w jakiej wysokości należy je ustalić

10. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej, polecenie pracy zdalnej – czym się różnią i kiedy należy je stosować?

11. Obowiązkowe procedury, jakie należy przeprowadzić w razie pracy zdalnej

  • gdy u pracodawcy działają związki zawodowe
  • w firmie, w której nie ma związków zawodowych

12. Treść i tryb wprowadzenia w życie regulaminu pracy zdalnej

  • obowiązkowe zapisy w regulaminie pracy zdalnej, w tym dot. RODO , BHP, kontroli pracy
  • fakultatywne zapisy dot. pracy zdalnej

13. Oświadczenia pracownicze dot. pracy – obowiązkowa treść dokumentów (wzory), sposób i miejsce ich przechowywania

14. Dodatkowe świadczenia pieniężne i rzeczowe pracodawcy na rzecz pracownika wykonującego pracę zdalną w aspekcie podatkowym (PIT) oraz ZUS

15. Zakaz ustawowy czyli kiedy bezwzględnie nie można stosować pracy zdalnej

16. Praca zdalna – jak się wycofać, w tym rezygnacja z pracy zdalnej  przez pracownika lub z inicjatywy pracodawcy. Wymogi formalne

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Praca zdalna 2023 27.02.2023 - 27.02.2023 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter