szkolenia dla firm

. Praca zdalna

O szkoleniu

Wiedza

Zdobycie nowej wiedzy oraz ugruntowanie wiedzy dotychczasowej niezbędnej dla prawidłowego realizowania przez pracodawców, działy HR oraz działy kadr i płac obowiązków wynikających z prawa pracy.

Umiejętności

Podniesienie kwalifikacji, kompetencji pracowników, zwiększenie stanu ich wiedzy potrzebnych do realizacji obecnych i przyszłych zadań.

Adresaci

 • pracodawcy
 • kadra kierownicza
 • pracownicy działów kadr i płac
 • pracownic działów HR

Program szkolenia

 1. Praca zdalna – w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
 2. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
 3. Czy wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest obowiązkowe
 4. Gdzie należy uregulować zasady pracy zdalnej okazjonalnej
 5. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną okazjonalną
 6. Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej okazjonalnej a uprawnienia pracownika
 7. Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 8. Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
 9. Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 10. Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter