szkolenia dla firm

PRAWO PRACY z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ ANTYKRYZYSOWYCH w związku z COVID-19

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia

1. Badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP w dobie zagrożenia COVID

 • Wstępne i kontrolne badania lekarskie –obowiązek ich wykonania.
 • Orzeczenie lekarskie – wydawane zdalnie oraz przez innego lekarza niż medycyny pracy
 • Badania okresowe – termin wydania skierowania na „zawieszone” badania okresowe
 • Wydłużenie ważności orzeczeń wydanych w ramach badań profilaktycznych
 • Szkolenie BHP – zasady dopuszczalnego przeprowadzenia on line (w formie kursu, seminarium) lub samokształcenia
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi
 • Zasady dopuszczalności świadczenia pracy w okresie kwarantanny pracownika
 • Dopuszczalność skierowania pracownika na ponowne badania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID

2. Problematyka pracy zdalnej – „Home Office”

 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę w okresie zagrożenia COVID – prawidłowe polecenie pracy zdalnej
 • Wniosek pracownika o pracę zdalną – zasady postępowania
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Możliwość wyznaczenia innego miejsca pracy niż dom/miejsce pobytu pracownika
 • Obowiązek ochrony danych osobowych (RODO) – dopuszczalna możliwość kontaktu na prywatny telefon/mail pracownika
 • Ewidencja wykonanych czynności a poprawne organizowanie czasu pracy
 • Dokumentowanie pracy zdalnej

3. Elastyczny czas pracy – nowe możliwości pracodawcy

 • Dopuszczalne ograniczenie minimalnego okresu odpoczynku
 • Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy
 • Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Orzeczenie lekarskie pracownika niepełnosprawnego znoszące ograniczenia w zakresie pracy nadliczbowej
 • Wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych – zasady odpracowania
 • Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego – najnowsza wykładnia

4. Zwolnienia indywidualne i „grupowe”

 • Prawidłowe wskazanie przyczyny wypowiedzenia w oświadczeniu pracodawcy
 • Kryteria doboru do zwolnień
 • Forma oświadczenia woli pracodawcy (skutki wypowiedzenia sms, mailem)
 • Zasady skutecznego doręczenia oświadczenia woli
 • Wypowiedzenie zmieniające – zasady postępowania i doboru pracowników
 • Prawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia i dopuszczalność jego skrócenia
 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia – pomocne orzecznictwo SN
 • Dni na poszukiwanie pracy – zasady nabycia prawa i wykorzystania przez pracownika
 • Należne odprawy – możliwość obniżenia maksymalnej kwoty
 • Ponowne zatrudnianie po „zwolnieniach grupowych”

5. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem

 • Ochrona przedemerytalna
 • Ochrona pracowników w okresie otrzymywania pomocy z urzędów pracy
 • Ochrona na urlopie wypoczynkowym oraz na i po L4 – modyfikacje wynikające z tarczy antykryzysowej
 • Ochrona należna w okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich

6. Urlop wypoczynkowy

 • Urlop wypoczynkowy bez wniosku pracownika – uprawnienia pracodawcy w okresie zagrożenia COVID
 • Urlop po wykorzystaniu uprawnień rodzicielskich w tym po powrocie z urlopu wychowawczego
 • Dopuszczalność udzielania urlopu na godziny
 • Urlop na żądanie – zasady zgłaszania pracodawcy oraz dopuszczalna możliwość odmowy jego udzielenia
 • Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych
 • Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji dot. udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni – problematyka badań kontrolnych

Powyższy temat realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter