szkolenia dla firm

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

O szkoleniu

Wiedza

 • aktualizacja i weryfikacja wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Doświadczenie

 • prawidłowe rozliczenie ubezpieczonego i płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie ubezpieczeń społecznych

Adresaci

 • pracodawcy
 • pracownicy działów płac
 • pracownicy biur rachunkowych, księgowych, podatkowych

Program szkolenia

1. Ulga dla młodych w 2020 a składki

 • Składka zdrowotna za osobę, która korzysta z ulgi dla młodych
 • Ukończenie 26 r.ż. a opodatkowanie i oskładkowanie

2. Wpłaty PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA – jak wykazać wpłatę

 • Ubezpieczeni objęci PPK (w tym: czy członek zarządu jest uczestnikiem PPK?)
 • Składka podstawowa, podwyższona, obniżona – wyliczenia
 • Obowiązki płatnika oraz ubezpieczonego

3. Wzmożone kontrole ZUS: umowy o dzieło

 • Umowa o dzieło – przedmiot, forma, kluczowe zapisy
 • Ryzyko uznania umowy o dzieło za umowę o świadczenie usług (umowę zlecenia) – kluczowe zapisy, których należy unikać
 • Skutek uznania przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • Najnowsze orzeczenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach umów o dzieło
 • Case study – analiza przykładów uczestników szkolenia
 • Egzekucja składek w części finansowanej przez ubezpieczonego po uznaniu umowy o dzieło za umowę zlecenia

4. Mały ZUS od o1.02.2020

 • przedsiębiorcy uprawnieni
 • okres korzystania
 • ustalenie podstawy wymiary składek
 • składki na Fundusz Pracy
 • mały ZUS 2020 wykazany w deklaracji rozliczeniowej

5. Składki na ZUS w 2020

 • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2020
 • miesięczny limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
 • ulgi w składkach

6. Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji

7. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2020 – zasady naliczania i opłacania składek

 • wysokość składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy

8. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2020

9. Składki za pracowników i zleceniobiorców – problemy praktyczne, najnowsze wyjaśnienia ZUS

 • zbieg tytułów
 • przychody zwolnione z oskładkowania
 • obowiązki płatnika po przekroczeniu limitu 30-krotności
 • przypadki szczególne: składki ZUS a wynagrodzenie pracownika przywróconego do pracy, wynagrodzenie zmarłego pracownika

10. Obowiązki płatników w związku z nowym rokiem – Fundusz Emerytur Pomostowych

11. Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy

 • obowiązki płatnika
 • wysokość zasiłku, podstawa wymiaru zasiłków
 • okres zasiłkowy

12. Kontrola płatnika przez ZUS

 • kontrola ZFŚS (kryterium socjalne)
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich – nowe narzędzia, zmiany od 2019

13. Projekt zmian w zasiłkach chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych w 2020

 • wydłużenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku dla pracowników i zleceniobiorców/prowadzących działalność
 • prawo do nowego okresu zasiłkowego po 90 dniach
 • zmiany w obliczaniu okresu zasiłkowego – nie będzie brany już rodzaj choroby/przyczyna niezdolności do pracy
 • okres wyczekiwania przy zasiłku opiekuńczym i macierzyńskim

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter