szkolenia dla firm

Aktualne problemy podatkowe – odliczenie i korekta podatku VAT

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT

 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT

2. Odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem najnowszych zmian Slim VAT

 • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
 • Analiza konkretnych przypadków (działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, świadczenia dla pracowników)
 • Określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych.
 • Rozliczenie faktur korygujących.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

3. Wpływ na odliczenie podatku aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT

 • Faktura do paragonu, a odliczenie VAT – nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.
 • Split payment i jego wpływ na odliczenie VAT
 • Nowe zasady dotyczące odwrotnego obciążenia, wykreślenie podatnika z rejestru, zmiany w zasadach rejestracji – dodatkowe

4. Weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące odliczenia podatku VAT powinny zostać wdrożone w życie?

5. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji

 • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji

6. Tzw. współczynnik preproporcji

 • Kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji – sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytoriualnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa
 • Jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • Czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?

7. Korekta roczna

 • Weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa
 • Obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji
 • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty
 • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter