szkolenia dla firm

. Podatek VAT 2023

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenie VAT 2023 to:

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia VAT 2023 z praktykiem dla praktyków


1. Nowa kategoria podatnika – Grupa VAT (od 1 stycznia 2023)

 • zasady tworzenia grupy VAT i wymogi z tym związane
 • zasady rozliczania grupy VAT i zakres odpowiedzialności podmiotów ją tworzących
 • transakcje pomiędzy członkami grupy VAT
 • transakcje pomiędzy członkiem grupy VAT a podmiotem/osobą spoza grupy
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych
 • mechanizm podzielonej płatności w GV
 • dokumentacja w GV
 • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV
 • zwroty VAT
 • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV
 • zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 01.07.2023 r.

2. Pakiet SLIM – VAT 3

 • limit sprzedaży dla małych podatników w podatku od towarów i usług
 • kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących do faktur wystawionych w walucie obcej
 • uproszczenia w zakresie rozliczenia WDT – moment wykazywania korekty w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających po terminie
 • likwidacja otrzymania faktury jako warunku istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
 • uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS (wiążącej informacji stawkowej)
 • likwidacja opłaty należnej od wniosku za wydanie WIS
 • dodatkowe upoważnienie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) w związku z wydawaniem WIS
 • liberalizacja niektórych warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni
 • współczynnik VAT / prewspółczynnik VAT – likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego
 • rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100%
 • wyłączenie obowiązku korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją a proporcją wstępną nie przekroczyła 2 punktów procentowych
 • zmiany w przepisach o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • rachunek VAT – nowe możliwości przelewów (możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT, rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT, uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej – zmiana faktora)
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line
 • pozostałe zmiany (m.in. alokacja transportu przy dostawie łańcuchowej, import towarów, zmiany w rozliczeniach procedur OSS/ IOSS, zmiany dotyczące dokumentacji z kas fiskalnych)
 • obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. – przesunięcie terminu
 • obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi
 • wpłaty przez konsumentów za transakcje powyżej 20 tys. zł. w formie bezgotówkowej – przesunięcie terminu

3. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – faktury ustrukturyzowane

 • termin wejścia w życie obowiązku stosowania KSEF
 • system KSeF w 2023 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego
 • podmioty zobowiązane do stosowania KSeF
 • faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej
 • brak zależności wystawiania faktur w KSEF od uzyskania akceptacji odbiorcy
 • określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących ustrukturyzowanych w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej
 • duplikaty faktur oraz noty korygujące
 • sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych)
 • możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie)
 • przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów
 • ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
 • ułatwienia w zakresie JPK_FA

Powyższy program realizujemy również w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie VAT zmiany

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Podatek VAT 2022 – zmiany, aktualne problemy 06.10.2022 - 06.10.2022 Kołobrzeg
Podatek VAT 2022 / 2023 – zmiany, aktualne problemy 29.09.2022 - 30.09.2022 Trójmiasto
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter