szkolenia dla firm

. Podatek VAT 2024

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia VAT 2024 z praktykiem dla praktyków


1. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT, które obowiązują lub będą obowiązywać w 2024

 • zmiany w przepisach dotyczących JPK-V7M/V7K związane z wejściem w życie obowiązkowego KSEF
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • zmiany w zakresie stawek VAT – preferencyjne przejściowe stawki VAT
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wyliczania proporcji i preproporcji w kontekście 2024
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)

2. Wprowadzenie kontroli płatności transgranicznych

 • kwartalna ewidencja płatności transgranicznych i odbiorców płatności
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji
 • limit progowy transakcji transgranicznych
 • system CESOP

3. Faktury zaliczkowe

 • możliwość rezygnacji podatnika z wystawiania faktur zaliczkowych
 • brak możliwości rezygnacji dla szczególnych momentów wystawiania faktur
 • dane która ma zawierać faktura wystawiona w sytuacji braku faktury zaliczkowej
 • rezygnacja z faktury zaliczkowej a JPK-V7

4. Pakiet SLIM-VAT 3

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

5. Grupa VAT – kategoria podatnika

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

Powyższy program realizujemy wyłącznie w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie VAT zmiany

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter