szkolenia dla firm

. Podatek VAT 2021 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenie VAT 2021 to:

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia VAT 2021 z praktykiem dla praktyków

1. Zmiany w zakresie faktur korygujących:

 • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących
 • rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus u sprzedawcy
 • korekta będąca wynikiem błędu w fakturze pierwotnej
 • korekta wystawiona na skutek zdarzeń następujących po wystawieniu faktury pierwotnej

2. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0% do zaliczek na eksport towarów

3. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT

4. Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur i dokumentów celnych

5. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych – warunki

6. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

7. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT

8. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT

9. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP

10. Zmiany w procedurze TAX FREE

 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
 • wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

11. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej i ich mocy ochronnej

12. Nowe zasady rozliczania VAT w branży e-commerce od lipca 2021

13. Sprzedaż wysyłkowa nowe limity

14. Kasy on-line – nowe terminy stosowania

15. Dostawy łańcuchowe – kolejna zmiana przepisów

16. Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług

17. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

18. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego

19. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do faktur uproszczonych (do 450 zł)

20. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną

21. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020

Podatek VAT 2021 szkolenie, które zaktualizuje Twoją wiedzę i pomoże w uniknięciu błędów.


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie VAT zmiany

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter