szkolenia dla firm

. Podatek VAT 2022 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenie VAT 2022 to:

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia VAT 2022 z praktykiem dla praktyków

1. Nowe obowiązki dotyczące stosowania kas fiskalnych

 • umożliwienie dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
 • zapewnienie współpracy między terminalem płatniczym a kasą fiskalną raportującą on-line

2. Faktury ustrukturyzowane w 2022 r./2023 r.

 • krajowy System e-Faktur
 • faktury ustrukturyzowane, a duplikat faktury, noty korygujące, faktury VAT RR, faktury pro forma
 • „zachęty” do stosowania faktur ustrukturyzowanych (w tym ułatwienia dot. rozliczania faktur korygujących „in minus” i zwrot VAT w terminie 40 dni
 • korekty faktury ustrukturyzowanej
 • przepisy przejściowe

3. Pozostałe zmiany w zakresie fakturowania

4. Nowa wersja pliku JPK-V7K/V7M i zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 • zmiany w części deklaracyjnej
 • zmiany w części ewidencyjnej

5. Korekta JPK-V7M/V7K a kwestia czynnego żalu w kontekście zmian w Kodeksie karnym skarbowym

6. Nowa kategoria podatnika – grupa VAT

7. Opcja opodatkowania usług finansowych

8. Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni – zasady i warunki

9. Obniżki stawek VAT (wdrożone bądź planowane) w związku z COVID-19 oraz tzw. tarczą antyinflacyjną

10. Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

 • przegląd najczęściej stosowanych zwolnień
 • katalog towarów i usług podlegających (co do zasady) bezwzględnemu obowiązki zaewidencjonowania na kasie fiskalnej

11. Modyfikacja zasad wydawania WIS

12. Możliwość opłacania składek KRUS z rachunku VAT

13. Zmiany w zakresie TAX FREE

14. Przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń w zakresie VAT


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie VAT zmiany

Terminy szkoleń

Name Position
Podatek VAT 2021 w codziennej praktyce 24.06.2021 - 24.06.2021 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter