szkolenia dla firm

. Podatek VAT 2021 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenie VAT 2021 to:

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia VAT 2021 z praktykiem dla praktyków

1. Planowane zmiany w zakresie JPK, które wejdą w życie w najbliższym czasie (prawdopodobnie będą obowiązywać już od JPK za lipiec 2021 r.)

 • zmiany dot. kodu TP
 • likwidacja kodu MPP
 • zmiany dot. kodów GTU (m.in. dot. kodów 01,10,12)
 • zmiany dotyczące ujmowania w JPK tzw. faktur uproszczonych (tj. paragony fiskalne do kwoty brutto 450 zł z NIP nabywcy)
 • zmiany dotyczące ujmowania w JPK „kwitków” autostradowych oraz biletów jednorazowych za przejazdy osób
 • ujmowanie w JPK korekt podatku naliczonego przez nabywcę, gdy nie dysponuje on fakturą korygującą

2. Zmiany w podatku VAT od 01.01.2021 r. (ustawa nowelizująca z dnia 28 listopada 2020 r. – tzw. pakiet SLIM VAT)

 • wydłużenie czasu na odliczenie podatku naliczonego
 • zmiany dot. rozliczania faktur korygujących „in plus” oraz „in minus”
 • podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości
 • możliwość stosowania tego samego kursu wymiany waluty w VAT i podatku dochodowym
 • możliwość odliczania podatku naliczonego względem usług noclegowych podlegających odsprzedaży
 • dopuszczenie potrąceń umownych przy MPP
 • zmiany w systemie TAX- FREE (sygnalizacja zmian – planowany termin wejścia w życie: 01.01.2022 r.)
 • pozostałe zmiany

3. Sygnalizacja zmian planowanych na lipiec 2021 r. – pakiet E-commerce

4. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT w ramach pakietu SLIM-VAT 2 (planowany termin wejścia w życie: IV kwartał 2021 r.)

5. Krajowy System e-Faktur (KSeF) i ustrukturyzowane faktury elektroniczne (planowany termin wejścia w życie: październik 2021 r.)

6. Objaśnienia MF z dnia 16 października 2020 r. dot. wystawiania faktur do paragonów

 • wystawienie faktury do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy do 450 zł brutto (tzw. faktury uproszczonej)
 • wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych
 • numer faktury uproszczonej
 • korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP
 • korekta faktury uproszczonej
 • faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

7. Wybrane kwestie dot. nowego JPK-V7M/ JPK-V7K

 • omówienie problemów praktycznych dotyczących wybranych kodów GTU itd.
 • ujmowanie sprzedaży zaewidencjowanej za pomocą kasy fiskalnej
 • ujmowanie faktur wystawionych do paragonów w JPK-V7M i JPK-V7K
 • JPK-V7M i JPK-V7K a odpowiedzialność karna skarbowa (w tym kwestia „czynnego żalu”)

8. Orzecznictwo zapadłe w ostatnim czasie mające istotny wpływ na rozliczanie podatku VAT dot. m.in.:

 • stosowania ulgi na złe długi przez sprzedawcę/usługodawcę
 • rozliczania WNT („rozjazd” pomiędzy okresami wykazywania podatku należnego i podatku naliczonego)
 • kart paliwowych
 • dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT

NASZ PARTNER


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie VAT zmiany

Terminy szkoleń

Name Position
Podatek VAT 2021 w codziennej praktyce 24.06.2021 - 24.06.2021 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter