szkolenia dla firm

Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło „PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym są dokumenty źródłowe do faktur? Podstawy prawne dotyczące posiadania dokumentów źródłowych w księgowości uproszczonej i pełnej.
 2. Jak gromadzić dokumenty źródłowe do faktur i czy jest to konieczne?
 3. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentów źródłowych do faktur w księgowości uproszczonej i pełnej?
 4. Rodzaje dokumentów źródłowych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawach podatkowych.
 5. Dokumenty źródłowe a ochrona danych osobowych – jak przetwarzać dane by nie naruszać RODO?
 6. Umowy pisemne jako dokumenty źródłowe do faktur oraz umowy ustne. Czy faktura może zastąpić umowę pisemną?
 7. Kiedy trzeba wystawić rachunek a kiedy fakturę do umowy? Jak prawidłowo opisywać sprzedaż usług i towarów na rachunkach i fakturach?
 8. Regulaminy jako dokumenty źródłowe:
  • regulaminy dotyczące konkursów
  • regulaminy dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • regulaminy dotyczące korzystania z firmowego sprzętu
 9. Dodatkowe świadczenia zawarte w umowach: sprzęt firmowy i noclegi – jak stworzyć umowę, aby nie stanowiły one nieodpłatnego świadczenia dla Zleceniobiorców? Omówienie wyroku TK dotyczącego nieodpłatnych świadczeń.
 10. Rozliczanie imprez integracyjnych – jak prawidłowo udokumentować udział pracowników w imprezie aby nie stanowił nieodpłatnego świadczenia.
 11. Szkolenia dla pracowników i zleceniobiorców – jak je udokumentować, aby nie stanowiły nieodpłatnego świadczenia.
 12. Jak uregulować zwrot wydatków w umowach dla Zleceniobiorców? Praktyczne przykłady.
 13. Certyfikaty rezydencji – kiedy są potrzebne? Procedura uzyskiwania certyfikatów rezydencji.
 14. Rozliczanie wyjazdów służbowych – wzór delegacji na przykładzie wyjazdu zagranicznego i krajowego
 15. Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych – rozliczenia i dokumentowanie.
 16. Umowy ze zleceniobiorcami i wykonawcami umów o dzieło– rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
 17. Optymalizacja dokumentów źródłowych dotyczących kar, odszkodowań, w tym odszkodowań za odstąpienie od umowy – kiedy te świadczenia będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu?
 18. Umowy o zarządzanie, kontrakty menażerskie i inne umowy dotyczące świadczenia usług – jak je dokumentować, aby organy skarbowe nie kwestionowały kosztów uzyskania przychodu dotyczących tych umów?
 19. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – jak ją bezpiecznie i prawidłowo udokumentować w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020.
 20. Optymalizacja dokumentów księgowych dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję
 21. Transakcje gotówkowe do 15.000 zł – zasady dokumentowania
 22. Zasady dokumentowania przy obowiązkowym split payment
 23. Zasady weryfikacji i dokumentowania transakcji z wykorzystaniem białej listy podatników VAT
 24. Niezbędne dokumenty źródłowe dotyczące przyjęcia środka trwałego – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ŚT oraz kwalifikacją prac remontowych oraz ulepszeniowych?
 25. Jak udokumentować wydatki, by skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (Ulga B-R)?
 26. Kto odpowiada za nieprawidłowe dokumentowanie umów i innych zdarzeń – księgowy, członek zarządu, pracownik? – zasady odpowiedzialności.

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter