szkolenia dla firm

Dokumentacja VAT

Program szkolenia

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT

 • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT
 • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT
 • Nieodpłatne świadczenia – jak je dokumentować w VAT?

2. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów
 • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług
 • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
 • Anulowanie faktury i duplikat faktury

3. Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT

 • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
 • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT

4. Faktury uproszczone

 • Co to jest faktura uproszczona
 • Jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
 • Czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

5. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • Nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy
 • Kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
 • Faktury korygujące w nowym JPK_VAT
 • Kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi
 • Czynności zwolnione w nowym JPK_VAT
 • Świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
 • Mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT
 • Refaktury a JPK_VAT
 • Faktury zaliczkowe a JPK_VAT
 • Odwrotne obciążenie a JPK_VAT
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

6. Fakturowanie elektroniczne

 • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury
 • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury
 • Elektroniczne bazy przechowywania faktur

7. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT

 • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas

8. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym

 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów
 • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%
 • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym
 • Import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta
 • Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

9. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

 • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 • Dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
 • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
 • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu
 • Import towarów – jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
 • Odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?

10. Centralny rejestr faktur VAT

 • Od kiedy będzie obowiązywał?
 • Kto będzie mógł z niego skorzystać?
 • Jakie dane będzie zawierał?
 • Czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

11. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność

 • Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy w VAT są pomocne?
 • Jakie zagadnienia warto usystematyzować w formie regulaminów?
 • Odpowiedzialność za błędy w zakresie dokumentacji VAT

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter