szkolenia dla firm

Estoński CIT

O szkoleniu

Cel szkolenia

Przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tzw. estońskiego CIT – nowej instytucji podatkowej, która ma być wprowadzona w życie. Ministerstwo Finansów określiło założenia estońskiego CIT i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian celem szkolenia jest stworzenie im możliwości zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Ponadto celem szkolenia jest:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
 • właściciele biur rachunkowych
 • księgowi
 • główni księgowi
 • kontrolerzy podatkowi
 • dyrektorzy finansowi
 • członkowie zarządu i wspólnicy spółek osobowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

1. Prekonsultacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT) – propozycje zmian legislacyjnych zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

2. Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek

3. Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego podatku CIT

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • rodzaje spółek kapitałowych
 • rodzaje udziałowców
 • limity zatrudnienia
 • limity przychodów
 • relacja przychodów pasywnych do działalności operacyjnej

4. Nakłady inwestycyjne

 • pojęcie nakładów inwestycyjnych
 • poziom nakładów inwestycyjnych

5. Co będzie przedmiotem opodatkowania estońskim CIT?

6. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego

7. Stawki w estońskim CIT

8. Uproszenie obowiązków ewidencyjnych

9. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego

10. Okres wyboru estońskiego CIT

11. Korzyści z estońskiego CIT

 • większe zdolności inwestycyjne spółek
 • wzrost produktywności i innowacyjności
 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych – oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych
 • prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego

12. Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter