szkolenia dla firm

Leasing w polskim prawie – aspekty podatkowe

Program szkolenia

1. Leasing w ustawach o podatku dochodowym

 • podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy
 • sposób wyboru metody leasingu; warunki do spełnienia
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu finansowego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ustalania wartości początkowej w przypadku leasingi finansowego
 • sposoby zakończenia umowy
 • korzyści wyboru umowy leasingowej
 • szczególne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego

2. Leasing a podatek od towarów i usług

 • leasing finansowy a dostawa towarów
 • leasing operacyjny a świadczenie usług
 • moment powstania obowiązku podatkowego u leasingodawcy
 • moment odliczenia podatku naliczonego u leasingobiorcy
 • szczególne zasady odliczania podatku VAT w przypadku leasingu samochodów osobowych
 • kiedy składamy VAT-26 w przypadku zaliczki na umowę leasingową

3. Leasing samochodów osobowych

4. Leasing nieruchomości

5. Leasing gruntów

6. Leasing zwrotny

7. Leasing w walucie obcej

8. Wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych podczas umowy leasingowej

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT
 • Cesja umowy leasingowej
 • Przekształcenia podmiotów a umowy leasingowe
 • Zakończenie umowy leasingowej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter