szkolenia dla firm

Leasing w polskim prawie – aspekty rachunkowe

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Leasing w Kodeksie Cywilnym
 • Leasing, najem , dzierżawa – rozróżnienie między umowami
 • Kluczowe definicje w KSR 5 (opłata manipulacyjna, wstępna, wartość końcowa, itp.)
 • Umowa leasingu w KSR 5 (kryteria, warunki). Klasyfikacja umów leasingu, najmu, dzierżawy
 • Rodzaje umów leasingowych i podstawowe zasady ich klasyfikacji
 • Leasing w ustawach o podatku dochodowym CIT a leasing w KSR 5

2. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów

3. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów
 • Sprzedaż osobie trzeciej

4. Leasing finansowy – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Wycena wartości początkowej
 • amortyzacja
 • rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

5. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy,
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

6. Leasing zwrotny – charakterystyka i ewidencja

7. Najem, dzierżawa – charakterystyka i ewidencja

8. Zastosowanie uproszczeń

9. Wybrane zagadnienia szczególne

 • Leasing samochodu osobowego
 • Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Zagadnienia walutowe

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter