szkolenia dla firm

Międzynarodowe transakcje towarowe

Program szkolenia

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 1. Przesłanki uznania transakcji za WDT
 2. Wymogi formalne dla zastosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT
 3. Dokumentacja uprawniająca do stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT – ustawa o VAT a rozporządzenie unijne
 4. Orzecznictwo dotyczące WDT
 5. „Należyta staranność” w podatku VAT a WDT

II. Transakcje łańcuchowe (szeregowe)

 1. Istota transakcji łańcuchowej
 2. „Dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”
 3. Przyporządkowanie transportu w ramach transakcji łańcuchowej – stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020
 4. Przyporządkowanie transportu w ramach transakcji łańcuchowej (eksportowej)
 5. Planowane zmiany w zakresie przyporządkowania transportu towarów w ramach transakcji łańcuchowych (pakiet SLIM-VAT 2)

III. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona

 1. Definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
 2. Warunki formalne dla zastosowania procedury uproszczonej
 3. Sposób rozliczenia transakcji w ramach procedury uproszczonej
 4. Korzyści ze stosowania procedury uproszczonej przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

IV. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 1. Istota WNT
 2. Sposób rozliczania WNT na gruncie podatku VAT
 3. WNT a prawo do odliczenia podatku naliczonego (zagrożenia podatkowe)

V. Magazyn konsygnacyjny/call of stock

 1. Istota instytucji magazynu konsygnacyjnego;
 2. Magazyn konsygnacyjny/call of stock (WDT/WNT)

VI. Eksport towarów

 1. Istota eksportu towarów
 2. Eksport bezpośredni vs eksport pośredni
 3. Stawka VAT 0% dla eksportu towarów – zasady stosowania
 4. Dokumentacja dotycząca eksportu towarów umożliwiająca zastosowanie 0% stawki VAT
 5. Zasady stosowania stawki VAT 0% względem zaliczek/przedpłat na poczet eksportu towarów

VII. Import towarów

 1. Zasady rozliczania importu towarów (zgłoszenie celne vs rozliczanie w ramach deklaracji VAT)
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów
 3. Podstawa opodatkowania przy imporcie towarów
 4. Dokument celny a odliczenie podatku naliczonego
 5. Decyzja urzędu celno-skarbowego a odliczenie podatku naliczonego

IX. Pakiet e-commerce – sygnalizacja najważniejszych kwestii


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter