szkolenia dla firm

MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności

Program szkolenia

1. Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 – kwestia ochrony podatnika w razie zastosowania się do treści ww. objaśnień

2. Wybrane kwestie praktyczne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności na tle objaśnień Ministra Finansów oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 • kompensata a MPP (w tym: kompensata umowna vs kompensata ustawowa)
 • “zatrzymanie” części płatności tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a MPP
 • netting i cashpooling a MPP
 • instytucja przekazu a MPP
 • faktoring a MPP
 • weksel a MPP
 • płatność kartą płatniczą/kredytową a MPP
 • płatność na rzecz komornika/organu egzekucyjnego a MPP
 • automatyczne zamieszczenia w treści faktury adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – błąd czy postępowanie prawidłowe ?
 • brak (obowiązkowej) adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – czy i jak korygować ten błąd?
 • MPP a faktury ze wskazaniem zwolnienia od podatku VAT
 • przykłady innych niż wyżej wymienione sytuacji rozstrzyganych w interpretacjach indywidualnych wydanych w 2020 r. w kontekście MPP

3. Zmiany odnoszące się do wykazu podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) w kontekście MPP


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter