szkolenia dla firm

. Podatek PIT 2022 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

W trakcie szkolenia PIT 2022

 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych problemów w podatku PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • wykorzystanie w praktyce aktualnej i uporządkowanej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy działów kadr
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem – szkolenie PIT 2022 z praktykiem dla praktyków

1. Kwalifikacja przychodów ze stosunku pracy

 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty
 • świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
 • świadczenia finansowanym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • podróże służbowe krajowe i zagranicznego/ oddelegowanie pracowników

2. Zwolnienie z opodatkowania niektórych świadczeń pracowniczych

 • świadczenia na podstawie przepisów BHP
 • ubiór służbowy
 • ekwiwalent za narzędzia, materiały, sprzęt
 • szkolenie pracowników
 • zakwaterowanie pracowników)
 • dojazdy do pracy
 • zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego w podróży służbowej, w jazdach lokalnych
 • świadczenia rzeczowe i pieniężne dla byłych pracowników

3. Przychód z praw majątkowych

4. Twórcy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy

5. Przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło zaliczane do przychodów z tytułu usług wykonywanych osobiście

6. Koszty uzyskania przychodów 20% czy 50%

7. Obowiązki płatników wypłacających świadczenia osobom zagranicznym

8. Przychody z innych źródeł

9. Przegląd najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji podatkowych


Powyższy temat możemy zrealizować w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie PIT zmiany

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter