szkolenia dla firm

. Podatek PIT 2021 – zmiany, aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

W trakcie szkolenia PIT 2021

 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych problemów w podatku PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • wykorzystanie w praktyce aktualnej i uporządkowanej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy działów kadr
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem – szkolenie PIT 2021 z praktykiem dla praktyków

I. Zmiany

 1. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17% oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2020
 2. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020
 3. Ulga na złe długi – zatory płatnicze a konsekwencje w podatku dochodowym u osób fizycznych u wierzyciela i dłużnika
 4. Płatności na rachunek spoza białej listy od 1 stycznia 2020 a konsekwencje w podatku dochodowym
 5. Płatności poza mechanizmem podzielonej płatności od 1 stycznia 2020 a konsekwencje w podatku dochodowym
 6. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020
 7. Podatek u źródła – kluczowe regulacje od 2020 roku
 8. Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej począwszy od 2020
 9. Zmiana w definicji małego podatnika począwszy od 2020
 10. Danina solidarnościowa
 11. Rozliczenie w podatku dochodowym rozwiązań wprowadzonych Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansowa (świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy, subwencja z PFR, dotacje do wynagrodzeń z PUP, dotacje do wynagrodzeń z FGŚP)

II. Wybrane zagadnienia

 1. Koszty „autorskie” a zwolnienie z PIT dla młodych
 2. Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych i WNiP otrzymanych w wyniku spadkobrania lub darowizny
 3. Przychody ze stosunku pracy
 4. Świadczenia dla członków rodziny pracownika
 5. Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS
 6. Nieodpłatne świadczenia – przychód w podatku dochodowym czy też darowizna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego)
 7. Ubrania pracownicze (służbowe)
 8. Świadczenia BHP
 9. Podróże służbowe
 10. Pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
 11. Podróże osób nie będących pracownikami
 12. Zakwaterowanie pracowników
 13. Konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
 14. Świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą
 15. Świadczenia wypłacane nierezydentom podatkowym

Powyższy temat możemy zrealizować w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie PIT zmiany

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter