szkolenia dla firm

Zmiany w Podatku VAT

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia

1. Redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od 1 lipca 2020

2. Nowe zasady rozliczania VAT importowego w deklaracji zgodnie z art.33a ustawy

3. Zmiany dotyczące miejsca świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych

 • pojęcie transakcji łańcuchowych
 • rola pośrednika – organizatora transportu
 • dostawa ruchoma i nieruchoma

4. Zmiany dotyczące magazynu konsygnacyjnego w VAT (call-of stock)

 • nowa procedura call-off-stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych
 • warunki stosowania procedury call-off stock
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock
 • zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock

5. Zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020

6. Nowe warunki materialne zastosowanie stawki VAT 0% w transakcjach WDT

7. Modyfikacja zasad dotyczących zatorów płatniczych w PIT i CIT w związku z Tarczą Antykryzysową dla wierzyciela i dłużnika

8. Zmiany dotyczące białej listy podatników VAT

 • wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR
 • jednokrotność zawiadomienia
 • zawiadomienie do US płacącego
 • biała lista a płatność mechanizmem podzielonej płatności
 • zapłata dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub
 • gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów
 • zapłata dotycząca faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę

9. Plik JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna

 • nowe dane podawane przez sprzedawcę i nabywcę dla poszczególnych transakcji
 • wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK
 • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT
 • obowiązkowe oznaczenia GTU dla sprzedaży towarów i świadczenia usług
 • kody w przypadku faktur korygujących
 • korygowanie błędnych oznaczeń w nowym JPK_VAT
 • ulga na złe długi w ewidencji sprzedaży wierzyciela
 • transakcje międzynarodowe a JPK_VAT
 • zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT
 • korekty i zwroty do paragonów fiskalnych a oznaczenia w JPK_VAT
 • wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • refaktury a JPK_VAT
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT
 • świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT
 • JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
 • transakcje z podmiotami powiązanymi
 • nowe pola w deklaracji VAT

10. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT

 • autokorekta JPK VAT
 • korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego
 • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej
 • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT

11. Korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie przepisów, dotycząca okresu sprzed zmiany przepisów

12. Objaśnienie podatkowe z 16 października 2020r. dotyczące faktur uproszczonych i ich ewidencjonowania w nowym JPK_VAT

 • w jakich sytuacjach paragon z NIP nabywcy można uznać za „fakturę uproszczoną”
 • czy po wystawieniu „faktury uproszczonej” można wystawić (np. na żądanie nabywcy) dodatkowo „zwykłą” fakturę – wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji
 • czasowe uproszczenie zasad ewidencjonowania „faktur uproszczonych” w JPK

13. Rozliczenie podatkowe i bilansowe rozwiązań wprowadzonych Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansowa

(świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy, subwencja z PFR, dotacje do wynagrodzeń z PUP, dotacje do wynagrodzeń z FGŚP)

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter