szkolenia dla firm

. Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach – wykorzystanie narzędzi MS Excel

O szkoleniu

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania zaawansowanych narzędzi arkuszy kalkulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w zadaniach związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem, planowaniem finansowym oraz oceną inwestycji. Uczestnicy poznają możliwości tkwiące w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Poznają narzędzia i techniki wspierające budowanie i analizą dużych baz danych użytecznych przy zadaniach controllingowych przy rozliczeniach kosztów, monitowaniu rentowności klientów, produktów czy zleceń. Poznają możliwości arkusza związane z przewidywaniem trendów i prognozowaniem finansowym, ważne przy budowaniu planów finansowych i projektów rozwojowych. Poznają jak rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem finansami z wykorzystaniem ToolPack Analisys, narzędzi Solver, funkcji finansowych czy narzędzi sztucznej inteligencji. Uczestnicy nabywają kompetencji związanych z wykorzystaniem MS Excel przy analizie ryzyka przedsiębiorstwa, przygotowywaniu analiz wrażliwości, budowaniu symulacji do oceny rentowności i opłacalności inwestycji (w tym tabele danych, generatory liczb pseudolosowych i modele MonteCarlo). Szkolenie pozwala poznać zaawansowane techniki oraz przydatne sztuczki, które pomogą realizować prace w Excelu szybciej, wygodniej i wydajniej. Uczestnicy nabywają umiejętności optymalizowania standardowych procedur, efektywnego przetwarzania danych jak również tworzenia złożonych i profesjonalnych narzędzi. Zaprezentowane zostają liczne przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego w pracy księgowego, controllera, dyrektora finansowego. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i są oparte na faktycznych przykładach i narzędziach stosowanych w przedsiębiorstwach.

Korzyści dla Uczestników

Obszar wiedzy

 • wiedza z zakresu budowania z wykorzystaniem MS Excel struktur relacyjnych baz danych stosowanych w controllingu
 • wiedza z zakresu zasad projektowania dużych narzędzi Excel wykorzystywanych w zarządzaniu finansami, w tym współdzielonych z innymi uczestnikami
 • znajomość funkcji finansowych MS Excel i ich wykorzystanie
 • znajomość posługiwania się narzędziami analizy baz danych
 • znajomość narzędzi prowadzenia symulacji w wykorzystaniem MS Excel i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu finansami
 • wiedza z zakresu narzędzi planowania, prognozowania i analizy statystycznej dostępne w arkuszu kalkulacyjnym

Korzyści dla uczestników

Obszar umiejętności

 • umiejętność budowania struktur baz danych na potrzeby controllingu
 • umiejętność budowania dynamicznych i statycznych raportów controllingowych wspomagających prowadzenie analiz rentowności
 • umiejętność budowania z wykorzystaniem MS Excel controllingowych rozliczeń kosztów, wspierających analizę rentowności klientów, kontraktów, zleceń czy innych obiektów
 • umiejętność prowadzenia symulacji warunków finansowych i oceny ryzyka finansowego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność prowadzenia analiz typu MonteCarlo z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, wspierających planowanie i modelowanie finansowe w warunkach niepewności i wysokiego ryzyka
 • umiejętność prowadzenia analiz wrażliwości dla projektów inwestycyjnych dla minimalizacji ryzyka niepowodzenia inwestycji

Program szkolenia

1. MS Excel – podstawy dobrego działania

 • Wersje a możliwości programu
 • Formuły – operatory i kolejność operacji
 • Funkcje – tworzenie własnych funkcji
 • Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

2. Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza

 • Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza
 • Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
 • Przykłady dobrych i złych rozwiązań
 • Techniki przerabiania istniejących arkuszy

3. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

 • Importowanie do arkusza zewnętrznych zbiorów danych
 • Analiza rejestru transakcji księgowych (wykorzystanie funkcji tekstowych)
 • Przegląd i analiza transakcji z wykorzystaniem filtrów i filtrów zaawansowanych
 • Operacje na bazach danych

4. Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu (strefa danych, strefa słowników, strefa uprawnień do danych) – analiza przykładów

5. Przygotowanie dynamicznych raportów

 • Raporty o stałej i zmiennej strukturze
 • Praca z tabelami przestawnymi oraz operacje na ciągach znaków
 • Wykorzystanie operacji na ciągach znaków (funkcje wyszukaj.pionowo, suma.jeżeli, suma.warunków)

6. Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym

 • Logika rozliczeń w relacyjnych bazach danych
 • Zasady przenoszenia kosztów na ciągach znaków
 • Techniki łączenia danych i transpozycji do postaci bazodanowej

7. Techniki analizy danych i symulacji

 • Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela Danych i szukaj wyniku
 • Rozwiązywanie problemów programowania liniowego i optymalizacji z wykorzystaniem dodatku Solver
 • Możliwości wykorzystania dodatku analiza danych (Analysis ToolPak) w zarządzaniu finansami
 • Wykorzystanie funkcji finansowych
 • Graficzne analizy wrażliwości

8. Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym

9. Automatyzacja zadań przy użyciu makr

 • Rejestracja makr
 • Podstawowe informacje o języku VBA
 • Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter