szkolenia dla firm

Efektywne zarządzanie zespołem

O szkoleniu

Wiedza

 • Zdobycie wiedzy dot. najnowszych trendów w branży HR
 • Zdobycie wiedzy dot. systemów ocen pracowniczych
 • Zdobycie wiedzy dot. procesu grupowego oraz jego roli
 • Zdobycie wiedzy dot. sposobów motywowania członków zespołu

Umiejętności

 • Uczestnicy mają okazję bliższego poznania się oraz wspólnej pracy nad treściami omawianymi podczas szkolenia
 • Uczestnicy rozwijają posiadane umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • Uczestnicy doświadczają wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami
 • Uczestnicy doświadczają, że są ważnym elementem swojego zespołu i rola, którą posiadają jest ważna
 • Uczestnicy potrafią wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu
 • Uczestnicy kształcą umiejętności w zakresie zarządzania zespołem

Adresaci

 • Osoby zarządzające zespołami
 • Kierownicy i pracownicy działu kadr
 • HR Business Partnerzy
 • Osoby przygotowywane do zarządzania zespołami

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do warsztatów
  • Wzajemne poznanie się
  • Ustalenie zasad współpracy
  • Gra szkoleniowa „Państwo” lub „Bajka”– budowanie zespołu – gra, która dotyka trzech aspektów: procesu grupowego, ról w zespole oraz integracji zespołu
  • Omówienie gry szkoleniowej i wyciągnięcie wniosków dot. ról, w które podczas gry weszli uczestnicy oraz istoty procesu grupowego
  • Różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy
 2. Pięć dysfunkcji w pracy zespołu oraz jak je przezwyciężać – warsztat w oparciu o koncepcję Patricka Lencioniego
  • Brak zaufania
  • Obawa przed konfliktem
  • Brak zaangażowania
  • Unikanie odpowiedzialności
  • Brak dbałości o wyniki
 3. Profesjonalna komunikacja werbalna oraz niewerbalna w procesie budowania zespołu
  • Dlaczego ludzie boją się zmian czyli skąd wśród członków zespołu pojawia się lęk i stres? – warsztaty w oparciu o koncepcję S. Johnsona
  • „Zaczynaj od dlaczego” – warsztaty z zakresu komunikacji w oparciu o koncepcję Simona Sinka
  • Komunikacja a emocje
  • Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania
  • Parafrazowanie, klaryfikowanie, dowartościowanie jako skuteczne narzędzia w procesie komunikacji
  • Bariery w procesie komunikacji, czyli czego należy unikać?
  • Co mówią te gesty? Mimika twarzy, ułożenie rąk. Komunikacja niewerbalna w zespole
  • Elementy analizy transakcyjnej Ericha Berne’a
  • Podsumowanie modułu dotyczącego profesjonalnej komunikacji
 4. Współpraca w zespole
  • Sprawiedliwie nie zawsze oznacza równo – podział odpowiedzialności w zespole
  • Budowanie poczucia „grania do jednej bramki”
  • Studnia motywacji – co motywuje członków mojego zespołu?
  • Praca nad wspólnym celem – czyli dlaczego warto grać do jednej bramki
 5. Budujemy wieżę (gra szkoleniowa). Podsumowanie warsztatów

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Terminy szkoleń

Name Position
Efektywne zarządzanie zespołem 19.10.2020 - 19.10.2020 Warszawa
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter