szkolenia dla firm

Nowoczesna komunikacja i metody motywacyjne

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • Poznanie i utrwalenie nowoczesnych procedur postępowania, obejmujących komunikację motywacyjną i nowoczesne metody motywacyjne w firmie, urzędzie, biurze, jednostce zarządzającej, z uwzględnieniem złożoności struktur pionowych i równoległych
 • Uproszczenie komunikacji z jednoczesnym udrożnieniem węzłów komunikacyjnych, mogących występować w codziennej praktyce.
 • Zastosowanie praktyczne procedur, metod, postępowania przepisowego, a także działań antymobbingowych, z wyjaśnieniem, czym jest, a czym nie jest lobbing według wskazań UE
 • Wdrożenie nowoczesnych metod postępowania motywacyjnego, finansowego, ambicjonalnego i pozafinansowego – niezależnego od przyznanych środków finansowych

Korzyści

 • Usprawnienie komunikacji motywacyjnej i realnej motywacji
 • Podniesienie poziomu motywacji i zaangażowania stanowisk i zespołów
 • Zastosowanie komunikacji SV, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego poszanowania osobowości, przekonań i niezależności osobistej
 • Zastosowanie procedury i postępowania antymobbingowego, dla uzyskania większej świadomości oraz większej wydajności zadaniowej, według wskazań i zaleceń EU

Metody

 • Szkolenie jest nowoczesnym, interaktywnym i praktycznym szkoleniem metodyczno-proceduralnym, realizującym wzorce zalecanej we wspólnocie państw europejskich EU
 • Stosujemy metody powtarzalne, interaktywne, o progresywnym zróżnicowaniu stopnia trudności poszczególnych etapów szkolenia
 • Uwzględniamy różnice międzypokoleniowe, różnice wynikające z wieku, płci oraz zajmowanego stanowiska
 • Dążymy do unowocześnienia, usprawnienia i maksymalnego uproszczenia procedur motywacyjnych

Program szkolenia

1. Pytanie zasadnicze: „Co według mnie stanowi problem motywacji w moim życiu, działaniu, moim zespole oraz mojej organizacji?”

2. Anonimowa ankieta pro-coachingowa z analizą

3. Omówienie aspektów motywacji w firmie, korporacji, organizacji
Co naprawdę motywuje mnie? Co motywuje mój zespół?

4. Homeostaza i sprawność rozwijająca motywację osobistą – procedury poranne SMILE & LAUGH, stymulujące – BRAIN FOOD oraz antystresowe automotywacje

5. Motywacja i komunikacja. Komunikacja świadoma, a wpływ podświadomości na pozytywny odbiór „bio-mowy ciała” osoby komunikującej

 • Komunikacja z osobami z zespołu -– asertywność i higiena pracy
 • Nieortodoksyjne rozwiązywanie problemów z komunikacją na gruncie neutralnym
 • Automotywacja w progresie motywowania zespołu
 • Komunikacja motywacyjna osobowości – asertywność, empatia, takt
 • Asertywność fizyczna – pewność, kontrola, czujność

6. Motywacja przez celowe programowanie rzeczywistości i przyszłości

7. Motywacja finansowa i pozafinansowa w firmie

8. Motywacja PRZY ZNIECHĘCENIU i WYPALENIU oraz REWITALIZACJA


Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter