szkolenia dla firm

Wystąpienia publiczne – trening umiejętności

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • umiejętność wykonania dowolnego wystąpienia publicznego, przeprowadzenie wywiadu, panelu, konferencji medialnej
 • budowanie pozycji wizerunku firmy jako jednostki przychylnej odbiorcom, przedsiębiorcom, mediom, przejrzystej, otwartej

Program szkolenia

1. Zadanie – ważne medialne wystąpienia publiczne V.I.P.

Cel

 • umiejętność wykonania dowolnego wystąpienia publicznego, przeprowadzenie wywiadu, panelu, konferencji medialnej
 • promocja wizerunku przedsiębiorstwa i własnej osoby
 • wyjaśnienie polityki firmy, w tym nowych kierunków rozwoju, przedsięwzięć, wykorzystywanie sukcesów,
 • dementowanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością, przeciwdziałanie manipulacji i tzw. „czarnemu PR”
 • zajmowanie stanowiska w sprawie doniesień medialnych oraz odpowiedzi na pytania ze stanowiska  eksperta

2. Konstruowanie pozytywnego wizerunku Firmy

Budowanie pozycji wizerunku firmy jako jednostki przychylnej odbiorcom, przedsiębiorcom, mediom, przejrzystej, otwartej na współpracę, kreującej swój image poprzez ludzi reprezentujących ją w świecie mediów i kształtujących niejako opinię publiczną.

3. ,,COMMANDO” czyli skuteczna praca zespołowa

 • architektura i strategia drużyny reprezentacyjnej w kontaktach z obywatelami, przedsiębiorcami, mediami, podział ról i kompetencji w konstruowaniu zespołu spotkań medialnych, przygotowaniu panelu lub konferencji
 • ustalenie zasad udzielania odpowiedzi przy jednoczesnym rozproszeniu uwagi dziennikarzy między poszczególne stanowiska członków drużyny
 • budowanie 'esprit de corps’
 • tworzenie atmosfery sympatii i wzajemnego zrozumienia
 • trening ,,na refleks” i odwracanie uwagi odbiorców przy pytaniach i kwestiach niewygodnych
 • przygotowanie mówców – blok warsztatowy
 • opanowanie merytoryczne zagadnień
 • plan optymalny i plan awaryjny

Blok techniczny – przygotowanie do wystąpienia

 • Emisja
 • Impostacja głosu
 • Ekonomia użycia oddechu
 • Modulacja głosu oraz zadania artykulacyjne
 • Akcent rzeczowy i akcent domyślny
 • Zwięzłość wypowiedzi
 • Forma językowa wypowiedzi
 • Świadome użycie gestu
 • Świadome użycie pauzy
 • Likwidacja niekontrolowanych przydźwięków.
 • Autoprezentacja i autopromocja mówcy – „ Te 20 najważniejszych sekund”
 • Zaawansowane zagadnienia „mowy ciała”

4. Opanowywanie trudnych sytuacji podczas konferencji

 • Pytania z sali lub brak pytań do  panelistów
 • Dostosowanie treści, formy wypowiedzi i języka do różnych grup odbiorców przy prowadzeniu spotkania
 • Trudni uczestnicy, brak zainteresowania słuchaczy (nieformalne cele grupy oraz fazy procesu grupowego i ich wpływ na odbiór spotkania)
 • Najczęściej popełniane błędy i sposoby radzenia sobie z ich skutkami
 • Analiza sytuacji trudnych zgłoszonych przez uczestników, wynikających ze specyfiki ich branży

5. Stres i trema – podobieństwa i różnice

 • Stres permanentny i stres impaktowy – study cases i wykresy
 • Czym trema różni się od stresu
 • W jaki sposób trema może nam pomóc w wystąpieniu
 • Gdzie odczuwamy dyskomfort – study cases
 • Cztery główne poziomy odczuwania stresu i tremy przed występem, spotkaniem, konferencją multimedialną

6. Ćwiczenia wypowiedzi w praktyce – zależność sensu od potrzeby

 • Inwokacja z ,,Pana Tadeusza”
 • Fraszki Jana Kochanowskiego
 • Fragmenty z prasy codziennej

7. Savoir vivre w konferencyjnej praktyce

 • Kod stroju, a rodzaj wystąpienia i rola – gość czy gospodarz
 • Wizerunek, rekwizyty, dodatki, pomoce zawodowe
 • Mowa ciała, bio-mowa ciała i mimika – plusy i minusy
 • Tematy główne i poboczne
 • Tematy niebezpieczne – omijanie i zastępowanie
 • Multimedialna antymanipulacja praktyczna

8. Rezerwowe ćwiczenia z tekstem – przykłady tekstów

 • Monolog Hamleta z ,,Hamleta” W. Szekspira
 • ,,Słowiańszczyzna” (,,Łowiec w krzach krzeczota iszcze”)
 • ,,Kiedy Kara Mustafa… ” czyli ,,Bigos Historyczny”

9. Ćwiczenia z wypowiedzią improwizowaną (opcja)
Na podstawie tekstu oraz samych tytułów notatek prasowych,
budujemy wiarygodną wypowiedź publiczną.

10. Konferencje prasowe i spotkania medialne

 • warsztaty rotacyjne prowadzone metodą: ,,HERO VS MEDIA”
 • spotkania medialne i panele dyskusyjne
 • warsztaty zespołów problemowych ds. mediów i informacji

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter