szkolenia dla firm

szkolenia dla firm otwarte i wewnętrzne

szkolenia dla firm otwarte i wewnętrzne

Dostępne szkolenia

Czas pracy i świadczenia pieniężne w czasie COVID 19

Czas pracy i wynagrodzenia w praktyce

Czas pracy w codziennej praktyce

Dbałość o równowagę własną

Dodatkowe uprawnienie w dobie COVID 19

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

Efektywne zarządzanie zespołem

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04

Newsletter